Telefon: +420 728 765 343
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Regresní terapie

Regresní terapie je často označována, jako začátek nové cesty. Nejen že dochází v jejím průběhu k odstranění řady fyzických i duševních problémů které vás do té doby trápili, ale současně všichni ti, kteří jí prošli, shodně říkají, že doba se dělí na tu "před regresí" a "po regresi". Něco se ve vás pohne, změní, není to hned zcela patné o co se jedná, ale je to vždy pozitivní. Primárně terapie pomáhá odstranit psychické i fyzické problémy a potíže, kterými dlouhodobě nebo akutně trpíte. Mohou to být např. opakované bolesti hlavy migrenózního i nemigrenózního typu, těžko diagnostikovatelné a často se opakující bolesti různých částí těla, které vás trápí dlouhou dobu (i tzv. fantómové bolesti), alergické potíže, astma, ekzémy, jiná alergická onemocnění, v psychické oblasti potom různé druhy úzkostí,  strach ze samoty, opuštěnosti, smrti, z pocitu nezvládnutí svých životních úkolů, pomáhá překonávat fobie např. z výšek, hloubek, vody, uzavřených prostor, zvířat, sociální fobií, zpracovává traumata po tragických událostech ve vašem životě, úmrtí blízkých, napravuje vztahy s dětmi, mezi manžely, s dalšími členy rodiny, může přinést znovunabytý pocit životní jistoty a síly k zvládnutí těžkého úkolu nebo rozhodnutí, které před vámi stojí.
• chronické bolesti pohybového systému (zejména bolesti v oblasti šíje, zad).
• alergická onemocnění, astma
• obezita a problémy s udržením váhy
• závislosti (kouření, alkoholismus)
• poruchy spánku
• fobie (např. z výšek, hloubek, uzavřených prostor, vody, ze zvířat)
• strach z opuštěnosti a samoty, strach ze smrti
• problémy v mezilidských vztazích, zábrany nebo nepříjemné pocity při různých společenských nebo hromadných akcích, potíže v komunikaci s okolím
• problémy v manželství, vztahy rodičů a dětí
• pocity životní nejistoty, vykořeněnosti
• zpracování traumat po autonehodách, úrazech nebo podobných událostech
• traumatické události, kterých jste mohli být třeba pouze svědkem se zanechanou stopou ovlivňující váš současný život
• prenatální, porodní a poporodní traumata
• odstranění postulátů – tzv. zaškatulkování nevhodným vyřčením soudů, hodnocení vaší osoby, které se s vámi nesou dále životem.

 

A co přináší terapie sekundárně? Bývá to často ten začátek nové cesty. Zpočátku třeba jenom v drobných změnách, které pociťujete, ve způsobu uvažování, posuzování druhých, zklidnění, možná i v postupných změnách životních priorit. Své dlouholeté vztahy s partnery, dětmi rodiči najednou vidíte novým pohledem. Ustupují časté obavy a strach z budoucnosti, protože jste viděli mnohem dále, než je to v běžném životě možné.Ve stavu hlubokého meditačního zklidnění, kdy se potlačí vědomá složka a posílí podvědomá, do kterého v úvodu terapie za pomocí terapeuta vstoupíte, je možné si začít vybavovat nejenom běžné vzpomínky na nedávné události, ale postupně vstupujete hlouběji do vašeho podvědomí a začínáte si vybavovat a prožívat události, které si již obyčejně nepamatujete. Vybavování probíhá s překvapivou přesností a detaily, jste schopni se vrátit do událostí a okamžiků vaší minulosti, které prožijete, kde se můžete mimo jiné setkat se všemi, kdo se v té době kolem vás pohybovali, víte, co v té době říkali, jak se chovali a současně začínáte rozumět jejich pocitům a emocím, které v té doby v sobě zažívali.

Takto se postupuje stále hlouběji do minulosti a hledá se zdroj vašeho současného problému, bolesti, psychické nepohody apod., která vás trápí. V tomto stavu jste schopni tuto událost opětovně prožít, ale mnohem hlouběji a s větším rozpětím pochopení pro všechny další události, souvislosti, vztahy, emoce a důvody jednání jiných zúčastněných, které jste v té době, při fyzickém požití události v minulosti, nemohli chápat a ani postřehnout.

Můžete si položit otázku, jaký je význam znovuprožití dávné události a jak dochází k procesu léčení? Různé traumatické zážitky z minulosti, prožívání těžkých životních období, nemocí, úrazů, poranění duše, vztahových problémů mohou způsobovat, že pokud se v současném životě ocitnete ve stejné nebo podobné situaci, projeví se fyzická nebo psychická bolest velmi podobná dávné události, která nemusí mít v současnosti zjevnou příčinu. Aktivuje se tzv. spouštěč. Vzpomínka na konkrétní událost a váš prožitek v dávné minulosti v podvědomí aktivuje opět stejnou nebo podobnou bolest na těle nebo ve vaší duši. Vzhledem k tomu, že si často na úrovni vědomí nespojíte tuto událost se začátkem akutní a později chronické fyzické nebo psychické bolesti, její zdroj se těžko odhaluje.

Regresní terapie nemá hranice v cestě zpět, často se klient může dostat do prožitků ve svých minulých životech. Na tom je tato terapie založena. Nemusíte na minulé životy, reinkarnaci věřit, ale i tak je terapie velmi účinná.

Velká výhoda této terapie spočívá i v tom, že terapeut se vám nesnaží dávat přímé rady do života, jak řešit složitá období, jak zmírnit vaše bolesti, ale hledá odpovědi na vaše problémy společně s vámi návštěvou minulosti, jejím znovuprožitím a zpětných pochopením a vy sami, s jeho pomocí, nacházíte sílu současný problém řešit a také vyřešit.

Terapeut je vaším průvodcem na této cestě. Pokud vám někdo jiný bude radit, kudy vede další cesta vaším životem, tak nemusíte věřit. Když tuto cestu ale najdete sami v sobě, byť s pomocí někoho jiného, tak se po ní vydáte. Protože to bude vaše cesta.

Při regresi dochází k znovuprožití traumatu nebo problému a může to být často i se všemi doprovodnými emocemi a pocity, které jste v té době prožívali. Cílem terapie je pochopit a zpracovat tyto události, které jsou ve vás trvale uloženy a při běžném životě připomínány nežádoucími reakcemi, ať už v oblasti fyzické či psychické. Nedochází však k jejich vymazání, ale k jejich přeformulování, tzn., že se nemění událost z minulosti uložená ve vaší paměti ale vaše reakce na podobnou situaci v současnosti. Odstraní se emoční zátěž nesená společně s těmito vzpomínkami a při případném setkání se s podobnou situací již nevyvolává fyzickou nebo psychickou reakci, jako tomu bylo doposud.

Reakce vašeho organizmu na tyto událostí se začnou měnit – fyzické bolesti ustupují, události a lidé, kteří vás dříve zneklidňovali a dráždili, se nyní mohou jevit v jiném světle a z odlišné perspektivy. Stáváte se trpělivějšími a chápavějšími. Rozvíjí se váš smysl pro vnitřní mír a klid. Překážky ve svém životě teď posuzujete jako příležitosti k učení, odrazové můstky k další cestě. Prožitky získané prostřednictvím regrese vám mohou umožnit odlišné vhledy na život jako takový, vaše směřování, cíle, dosavadní postoje a mohou pomoci zvolit novou cestu životem.

Regrese vynáší na povrch vzpomínky, které boří zdi bránící vám vidět přítomnou chvíli. Vzpomínky, které mění váš dosavadní pohled na život a svou úlohu v něm. Výsledkem terapie by mě být stav, ve kterém již nebudete muset stále přemýšlet o minulosti ani se obávat budoucnosti. Máte svobodu existovat plně v současnosti, teď a tady, protože pouze v ní můžete zažívat radost.